0

Μετά τις ενημερώσεις στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού του Google Chrome, αλλάζει αυτόματα όλους τους ήχους (και βίντεο) συνδέσμους σε HTTPS. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε σελίδα που προβάλλεται μέσω HTTPS (εάν ο ιστότοπός σας είναι ενεργοποιημένη με SSL) δεν θα παίζει πλέον ροές http.

Η υπηρεσία ασφαλούς ροής έχει πλέον ρυθμιστεί και σας δίνει έναν νέο ασφαλή σύνδεσμο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε player προσθέσετε στον ιστότοπό σας και να σταματήσετε τα (μη ασφαλή) μηνύματα σφάλματος στον ιστότοπό σας.

Centova Panel
100%

Icecast
100%

Shoutcast
100%

Auto Dj
100%

64kbps - 192kbps
100%

HTTPS Secure Servers - Shoutcast & Icecast