0

6. Τι γίνεται με την ιστοσελίδα σε περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε εταιρεία ;

Σας στέλνουμε όλα τα αρχεία της ιστοσελίδας ηλεκτρονικά για να μπορείτε να την μεταφέρεται, όπως και τον κωδικό εξουσιοδότησης του Domain Name σας. Δεν μπορούμε να σας δώσουμε κωδικό Update του Theme.