0

Ποια κατάληξη domain να επιλέξω ;

H κατάληξη του ονόματος χώρου (domain) ονομάζεται TLD (Top Level Domain). Τα εθνικά TLD αντιστοιχούν σε κωδικούς χωρών και αποτελούνται από δύο χαρακτήρες. Στην Ελλάδα αντιστοιχεί η κατάληξη .gr, στη Γαλλία η κατάληξη .fr, σε Ευρωπαϊκή περιφέρεια η κατάληξη .eu κ.τλ. Για παράδειγμα το .gr TLD ( πχ όνομα χώρου domain.gr) θα ήταν η βέλτιστη επιλογή (και από πλευράς SEO) αν το site σας απευθύνεται σε Ελληνικό ακροατήριο.

Τα Domain Name TLDs που αποτελούνται από 3 ή και περισσότερους χαρακτήρες (πχ .com), χαρακτηρίζονται “παγκόσμια tlds” και χρησιμοποιούνται γενικά από οργανισμούς και ιδιώτες σε όλες τις χώρες. Τέτοιες καταλήξεις αποτελούν τα .com, .net, .org, .info κλπ και είναι τα περισσότερο δημοφιλή.

.com για εμπορικές ή γενικού περιεχομένου σελίδες
.net για σελίδες επίσης γενικού περιεχομένου
.info για sites των οποίων το περιεχόμενο είναι ενημερωτικό και παρέχει πληροφορίες πάνω σε συγκεκριμένη θεματολογία.

Σε καταλήξεις που αποτελούν συνδυασμό τοπικών και παγκόσμιων TLDs και απαιτούν περιγραφή οργανισμού ώστε να κατοχυρωθούν επιτυχώς, ισχύουν τα εξής:

.com.gr μπορούν να κατοχυρωθούν για εταιρίες και εμπορικούς οργανισμούς
.org.gr για μη κυβερνητικούς οργανισμούς
.edu.gr για εκπαιδευτικούς οργανισμούς
.gov.gr για κυβερνητικούς οργανισμούς
.net.gr για παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP)

Τα τελευταία χρόνια ο ICANN ελευθέρωσε προς κατοχύρωση και τα GTLDS που αποτελούν περιγραφή του θέματος της σελίδας (πχ .hotel, .host, .news κλπ).

Δείτε περισσότερα εδώ