0

1. Θέλω να αποκτήσω μία ιστοσελίδα. Τι πρέπει να κάνω;

Πρώτη κίνηση για την κατασκευή μιας ιστοσελίδας είναι η εύρεση του κατάλληλου ονόματος χώρου (domain) για την ιστοσελίδα σας. Το domain είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση που θα εισάγουν οι χρήστες προκειμένου να βρουν και να επισκεφθούν την ιστοσελίδα.