0

Δείτε τα πακέτα φιλοξενίας

STARTER
€100 /τελική τιμή
 • Μηνιαία posts 4
 • Στρατηγική περιεχομένου Όχι
 • Μηνιαίο πλάνο Nαι
 • Γραφιστικός Σχεδιασμός Όχι
 • Κειμενογραφία Όχι
 • #hashtags Όχι
STANDARD
€200 /τελική τιμή
 • Μηνιαία posts 15
 • Στρατηγική περιεχομένου Nαι
 • Μηνιαίο πλάνο Nαι
 • Γραφιστικός Σχεδιασμός Nαι
 • Κειμενογραφία Ναι
 • #hashtags Ναι
PROFESSIONAL
€400 /τελική τιμή
 • Μηνιαία posts 30
 • Στρατηγική περιεχομένου Nαι
 • Μηνιαίο πλάνο Nαι
 • Γραφιστικός Σχεδιασμός Ναι
 • Κειμενογραφία Ναι
 • #hashtags Ναι