0

Δείτε τα πακέτα διαχείρισης Social Media

STARTER
€20 /μήνα
 • Δημιουργία σελίδας Όχι
 • Μηνιαία posts Έως 15
 • Στρατηγική περιεχομένου Ναι
 • Κειμενογράφηση Ναι
 • Οργάνωση photo albums Ναι
 • #hashtags Ναι
 • Διαχείριση σχολίων / μηνυμάτων Όχι
 • Σχεδίαση banners Όχι
 • Σχεδίαση cover photos Όχι
 • Σχεδίαση γραφιστικών Όχι
 • Video Posts Όχι
 • Δημιουργία διαγωνισμών Όχι
 • Δημιουργία εκδηλώσεων Όχι
STANDARD
€45 /μήνα
 • Δημιουργία σελίδας Ναι
 • Μηνιαία posts Έως 45
 • Στρατηγική περιεχομένου Ναι
 • Κειμενογράφηση Ναι
 • Οργάνωση photo albums Ναι
 • #hashtags Ναι
 • Διαχείριση σχολίων / μηνυμάτων Ναι
 • Σχεδίαση banners Ναι
 • Σχεδίαση cover photos Ναι
 • Σχεδίαση γραφιστικών Ναι
 • Video Posts Όχι
 • Δημιουργία διαγωνισμών Όχι
 • Δημιουργία εκδηλώσεων Ναι
PROFESSIONAL
€80 /μήνα
 • Δημιουργία σελίδας Ναι
 • Μηνιαία posts Έως 60
 • Στρατηγική περιεχομένου Ναι
 • Κειμενογράφηση Ναι
 • Οργάνωση photo albums Ναι
 • #hashtags Ναι
 • Διαχείριση σχολίων / μηνυμάτων Ναι
 • Σχεδίαση banners Ναι
 • Σχεδίαση cover photos Ναι
 • Σχεδίαση γραφιστικών Ναι
 • Video Posts Ναι
 • Δημιουργία διαγωνισμών Ναι
 • Δημιουργία εκδηλώσεων Ναι