0

Δείτε τα πακέτα eshop manager

STARTER
€150 /μήνα
 • Προϊόντα Διαχείρισης Έως 75
 • Προσθήκη και αφαίρεση προϊόντων Ναι
 • Δημιουργία κατηγοριών και σελίδων για τα προϊόντα Ναι
 • Δημιουργία newsletter προσφορών Ναι
 • Επεξεργασία φωτογραφιών Ναι
 • Οργάνωση κειμένου και άλλων δεδομένων Ναι
 • Διαχείριση Εταιρικών Emails Ναι
 • Δημιουργία Εταιρικών Invoices Ναι
 • Παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων επισκέψεων. Ναι
 • Ανάλυση στατιστικών στοιχείων επισκέψεων. Ναι
 • Aποστολή στατιστικών στοιχείων επισκέψεων. Ναι
STANDARD
€250 /μήνα
 • Προϊόντα Διαχείρισης Έως 200
 • Προσθήκη και αφαίρεση προϊόντων Ναι
 • Δημιουργία κατηγοριών και σελίδων για τα προϊόντα Ναι
 • Δημιουργία newsletter προσφορών Ναι
 • Επεξεργασία φωτογραφιών Ναι
 • Οργάνωση κειμένου και άλλων δεδομένων Ναι
 • Διαχείριση Εταιρικών Emails Ναι
 • Δημιουργία Εταιρικών Invoices Ναι
 • Παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων επισκέψεων. Ναι
 • Ανάλυση στατιστικών στοιχείων επισκέψεων. Ναι
 • Aποστολή στατιστικών στοιχείων επισκέψεων. Ναι
PROFESSIONAL
€800 /μήνα
 • Προϊόντα Διαχείρισης Έως 2500
 • Προσθήκη και αφαίρεση προϊόντων Ναι
 • Δημιουργία κατηγοριών και σελίδων για τα προϊόντα Ναι
 • Δημιουργία newsletter προσφορών Ναι
 • Επεξεργασία φωτογραφιών Ναι
 • Οργάνωση κειμένου και άλλων δεδομένων Ναι
 • Διαχείριση Εταιρικών Emails Ναι
 • Δημιουργία Εταιρικών Invoices Ναι
 • Παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων επισκέψεων. Ναι
 • Ανάλυση στατιστικών στοιχείων επισκέψεων. Ναι
 • Aποστολή στατιστικών στοιχείων επισκέψεων. Ναι