0

Δείτε τα πακέτα συντήρησης ιστοσελίδων

STARTER
€30 /μήνα
 • Προσθήκη Extra Μενού/Καρτελών/Υποκατηγοριών Όχι
 • Δημιουργία Gallery / Video /Slider Όχι
 • Προσθήκη Extra Φωτογραφιών Έως 5 Μηνιαίως
 • Ανανέωση plugins Εβδομαδιαία
 • Έλεγχος Plesk Panel Εβδομαδιαία
 • Update Plesk Panel Όχι
 • Δημιουργία Extra Εταιρικών Emails Όχι
 • Δημιουργία Εταιρικών Invoices Όχι
 • Παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων επισκέψεων. Όχι
 • Ανάλυση στατιστικών στοιχείων επισκέψεων. Όχι
 • Aποστολή στατιστικών στοιχείων επισκέψεων. Όχι
STANDARD
€40 /μήνα
 • Προσθήκη Extra Μενού/Καρτελών/Υποκατηγοριών Ναι
 • Δημιουργία Gallery / Video /Slider Έως 5
 • Προσθήκη Extra Φωτογραφιών Έως 30 Μηνιαίως
 • Ανανέωση plugins Ημερήσια
 • Έλεγχος Plesk Panel Ημερήσια
 • Update Plesk Panel Ναι
 • Δημιουργία Extra Εταιρικών Emails Έως 5
 • Δημιουργία Εταιρικών Invoices Ναι
 • Παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων επισκέψεων. Ναι
 • Ανάλυση στατιστικών στοιχείων επισκέψεων. Ναι
 • Aποστολή στατιστικών στοιχείων επισκέψεων. Ναι Μηνιαία
PROFESSIONAL
€70 /μήνα
 • Προσθήκη Extra Μενού/Καρτελών/Υποκατηγοριών Ναι
 • Δημιουργία Gallery / Video /Slider Ναι
 • Προσθήκη Extra Φωτογραφιών Έως 200 Μηνιαίως
 • Ανανέωση plugins Ημερήσια
 • Έλεγχος Plesk Panel Ημερήσια
 • Update Plesk Panel Ναι
 • Δημιουργία Extra Εταιρικών Emails Έως 5
 • Δημιουργία Εταιρικών Invoices Ναι
 • Παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων επισκέψεων. Ναι
 • Ανάλυση στατιστικών στοιχείων επισκέψεων. Ναι
 • Aποστολή στατιστικών στοιχείων επισκέψεων. Ναι Εβδομαδιαία