0

Συντήρηση – Ανανέωση Ιστοσελίδας είναι όλες εκείνες οι ενέργειες που πραγματοποιούνται και αφορούν το λειτουργικό - τεχνικό κομμάτι, την ανανέωση περιεχομένου και ζητήματα ασφαλείας, με στόχο τη σωστή και ορθή λειτουργία της μετά το πέρας της κατασκευής ή της βελτίωσής της, εφόσον δεν έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Για να είσαστε πάντα σίγουροι πως ο ιστότοπός σας λειτουργεί πάντα στο 100% των δυνατοτήτων, οι εργασίες για την εποπτεία ιστοσελίδας είναι επιτακτικές.

Η ιστοσελίδα έχει ανάγκη συνεχής προσθήκης υλικού για να κινείται σωστά και να χαίρει μεγάλης επισκεψιμότητας και οι διαδικασίες εποπτείας είναι αναγκαίες για να είμαστε σίγουροι πως το υλικό αυτό θα φτάνει πάντα στον επισκέπτη.

Έλεγχος ασφάλειας Ιστοσελίδας
100%

Δημιουργία Gallery / Video /Slider
100%

Ανανέωση plugins
100%

Δημιουργία Εταιρικών Invoices
100%

Παρακολούθηση στατιστικών
100%

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων
100%

Συντήρηση - Τεχνική Υποστήριξη

Η συντήρηση ιστοσελίδας – eshop αποτελεί προαιρετική υπηρεσία, ωστόσο θεωρείται αρκετά σημαντική. Υλοποιείται μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων εργασιών και εκτελείται καθημερινά. Η συντήρηση μπορεί να προγνώσει αδύναμα σημεία και δυσλειτουργίες που γίνονται αντιληπτές μόνο με την χρήση και την πάροδο του χρόνου.

 

Δείτε τα πακέτα συντήρησης – τεχνικής υποστήριξης